K čemu slouží metoda Gallup CliftonStrengths?

Gallup CliftonStrenghts je metoda vyhodnocení vašich silných stránek, která se opírá o pozitivní psychologii, tzn. soustředí se na to, co vám přirozeně jde a k čemu máte vlohy, namísto plýtvání časem při snaze rozvíjet to, co vám moc nejde.

Pomocí speciálního testu, kde budete na škále hodnotit, jak moc se na vás hodí daná tvrzení, dostanete vyhodnocení svých talentů a silných stránek. Můžete si vybrat základní vyhodnocení TOP 5 talentů, nebo detailní vyhodnocení 34  talentů roztříděných do 4 domén.

Talenty a silné stránky se týkají vašeho stylu práce a plnění úkolů, vaší schopnosti budování vztahů, analyzování informací a toho, jak dokážete ovlivňovat druhé lidi. Dle typu vyhodnocení, který si vyberete, získáte detailní přehled včetně dalších doporučení.

Existují i certifikovaní koučové, kteří jsou speciálně vyškoleni, aby vám pomohli s aplikací výsledků hodnocení metody Gallup Cliftonstrengths.