Sešla jsem se se třemi úžasnými ženami. Jenůfa, Kateřina a Veronika spojily své síly v projektu InspiroMatky a podporují ženy (i muže) při jejich návratu zpět do práce po rodičovské dovolené. Na základě našeho setkání jsem se jim položila pět otázek a vznikl následující rozhovor.

Kdo jsou vlastně InspiroMatky a čím se zabýváte?

InspiroMatky vznikly jako projekt díky nápadu tří žen, matek a kamarádek.

Všechny pracujeme v oblasti rozvoje lidských zdrojů, jsme mámy a chceme žít naplněný a spokojený život. Spojuje nás nadšení a radost z osobního a profesního rozvoje a ze sdílení našich zkušeností s dalšími lidmi. Podporujeme rodiče na mateřské a rodičovské dovolené tak, aby se lépe uplatnili na trhu práce a dokázali úspěšně sladit práci a rodinu. Nabízíme celodenní skupinové kurzy, večerní besedy a InspiroKavárny

S jakými největšími překážkami se podle vašich zkušeností potýkají rodiče, když se po delší pauze vrací do práce?

Za rok fungování našeho projektu máme za sebou více než desítku skupinových kurzů, setkaly jsme se s téměř stovkou rodičů, tedy přesněji žen v různé fázi návratu k pracovní dráze. Z jejich zkušeností a také z našich vlastních můžeme potvrdit, že největší překážkou je vlastní postoj řízený nízkým sebevědomím v kontextu pracovních dovedností a znalostí. Rodičovská pauza nás často oddělí od pracovního prostředí na tři roky nebo i déle.

Ženy, které se na nás nejčastěji obrací, často své kvality znají, ale na pracovním pohovoru je neumí prodat. Zkrátka odvykly prezentovat se před zaměstnavatelem, každodenně komunikovat s novými lidmi v pracovním prostředí a řešit nové pracovní výzvy. Nedokáží jednoduše najít ta vhodná slova a pojmenovat své dovednosti. S tím jim pomáháme zejména v našem kurzu Nebát se a neutéct. Nebo při individuálních konzultacích, které také poskytujeme.

Na co by se, podle vás, měli rodiče nejvíce soustředit, když se po rodičovské dovolené chystají na výběrové řízení?

Rodiče by si měli nejdříve udělat svůj osobní inventář, audit svých dovedností, neboli revizi toho, co umí, co neumí a co chtějí dělat. V tom jim může být nápomocná naše technika, kdy si mohou připomenout širokou škálu dovedností a  najít právě ta zapomenutá slova, která zaměstnavatelé rádi slyší. Je třeba, aby si řekli, zda se mají kam vrátit, nebo zda hledají novou práci. Zamyslet se nad svým osobním cílem a vytvořit si, jak tomu říkáme – své osobní portfolio, které by mělo být jednoduché a přitom úderné, originální, aby zaujalo potenciálního zaměstnavatele.

Určitě je důležité soustředit se na svůj vlastní postoj a naladění. I v tom dokáží InspiroMatky pomoci.

 Co vás na projektu Inspiromatky nejvíce těší?

Projekt InspiroMatky je vlastně naše potěšení vedle běžných pracovních činností. Setkání s ženami, rodiči a sdílení odborných i osobních zkušeností je velkou radostí. Těší nás pozitivní reakce rodičů. To, že vidíme, že naše práce má smysl. Každá zpětná vazba nás posouvá dál. Telefon nebo email, ve kterém nám účastnice našeho kurzu děkuje za obsah i provedení našeho kurzu a třeba se i podělí o to, že práci našla, nejen díky nám, to nás nabije energií a chutí do dalších aktivit.

Je fajn vidět, jak funguje vzájemná podpora, osobní přístup a kontakt. Dneska najdete na internetu spoustu návodů, jak nejlépe napsat svůj životopis. Přesto je to jiné, než když si o tom svém životopise můžete popovídat s člověkem z oboru.

Osobní zapojení, plynutí energie a radost z inspirativních setkání je to, co nás opravdu baví.

Jak vás mohou vaši potenciální klienti kontaktovat a kde vás mohou najít?

Nabídku našich kurzů aktualizujeme na našich webových stránkách www.inspiromatky.cz. Díky Veronice funguje také náš facebook  odkaz, kde nás můžete podpořit a sledovat co se u nás právě děje. Pravidelně máme možnost vystupovat v pořadu Sama Doma v České televizi a hlavně se s námi můžete setkat na některém z našich kurzů například v Kulturním centru Novodvorská na Praze 4 nebo v některém rodinném centru, se kterým spolupracujeme.