MARTA NESBITT, CAREER COACH | HR PROFESSIONAL

Firmám pomáhám s HR projekty. Jednotlivcům pak s rozvojem kariéry.

Interim HR • Recruitment • Onboarding

Talent Management • Školení HR 

Outplacement • Propouštění zaměstnanců

Kariérní poradenství • Příprava na pohovor  

O mně

Marta Nesbitt

Jsem HR profesionálka a firmám pomáhám vytvořit a nastavit kvalitní HR procesy, propojit HR jako partnera s ostatními odděleními nebo řídit jednorázové HR projekty.

Jednotlivcům zase pomáhám k odkrytí a formulování jejich talentů nebo při řešení obtížných pracovních situací. Vedu je k využití jejich silných stránek a kvalit tak, aby jim jejich profesní dráha přinášela úspěch, radost a smysl.

Mám zkušenosti ze špičkových globálních korporací.  Mojí specializací je Talent management, Recruitment a Engagement.  

Působila jsem například v globálním HR týmu společnosti Amazon jako EU Senior HR Advisor a interní kariérní kouč pro evropské lídry. 

Nabízím i kariérní koučink pro manažery pro  efektivní vedení týmů, zvyšování výkonu a pro rozvoj silných stránek.

 

Propojme se na linkedin

jaký řešíte problém?

pošlete mi zadání 

Skype ∴ Whatsapp ∴ Zoom
+420 731272304
marta.nesbitt@gmail.com