kariérní koučink

aby vám kariéra přinášela úspěch, radost i smysl
• Pomohu odhalit vaše talenty a jak s nimi pracovat

• Upravíme společně vaše CV a Linkedin

• Natrénujeme váš pohovor

• Připravím vás na obtížná jednání

Více o mně

chcete probrat vaši situaci?

první konzultace zdarma

NASTARTujte svoji kariéru rychleji

Chcete změnit práci nebo povýšit v současném zaměstnání?

Čeká vás přijímací řízení a rádi byste se pečlivě připravili?  Nevíte přesně, jaké jsou vaše silné stránky, kvality a jak je dobře prezentovat?

Při konzultacích a tréninku se věnujeme několika oblastem sebepoznání. To je velmi důležité pro objevení a pojmenování vašich talentů, silných stránek a profesních úspěchů. Zároveň tak můžete získat více potřebné sebedůvěry.

Pomohu vám porozumět principům, které odlišují úspěšné uchazeče od neúspěšných. 

kariérní koučink

Víte, jaké jsou vaše silné stránky a rezervy?

Nenašli jste ještě práci, která vás baví a naplňuje? Nevíte v čem jste vlastně dobří a jak se můžete lépe uplatnit? Nacházíte v životní situaci, kdy cítíte potřebu změny? Nebo jste absolvent a nevíte, kde by to pro vás mohlo být to pravé? 

Zaměříme se spolu na:

  • identifikaci životních, pracovních hodnot a preferencí
  • uvědomění si vlastních kvalit a talentů
  • definování silných stránek a předpokladů
  • specifikaci profesních cílů
  • postupy pro hledání vhodného pracovního uplatnění podle schopností a zájmu
  • sebeprezentaci vašich kvalit
  • akční plán pro získání zvolené práce

pro vás

15+ let zkušeností v HR

kariérní koučink od roku 2013

• úprava CV – formát a klíčová slova

• Linkedin profil – abyste vynikli

• průzkum pracovního trhu – neztrácejte čas

• formulace vašich silných stránek

• Vaše rezervy a jak s nimi pracovat

• akční plán pro získání zvolené práce

• koučink pro vedení týmů

• příprava na obtížná jednání

Cena

Konzultační balíčky

S čím mohu pomoci?

pošlete mi zadání 

Skype ∴ Whatsapp ∴ Zoom
+420 731272304
marta.nesbitt@gmail.com

Z blogu

6 chytrých věcí

… které dělat už teď, pro získání lepší pracovní role v budoucnu.

Chcete lepší práci? Vyčkáváte na správnou příležitost, až něco…?
Připravujte se na změnu předem a včas, aby vám neujel vlak. Ke správné přípravě patří i následujících šest věcí. Nic nestojí. Klidně s nimi můžete začít hned.

Až přijde vaše příležitost, budete připraveni. Jistější a v pohodě. 

1. Zapisujte si své projekty…