O mně

Marta Nesbitt

Jsem kariérmí koučka, HR konzultantka a mentorka.

Mám zkušenosti ze špičkových korporací (Amazon, Mars&Wrigley, Randstad) a mojí specializací je Talent management, Recruitment a Engagement.  

Působila jsem například v globálním HR týmu společnosti Amazon jako EU Senior HR Advisor a kariérní kouč pro evropské lídry. 

V současné době jsem v globálním týmu career mobility Randstad RiseSmart jako kariérní kouč, expert na osobní branding a rozvoj kariéry.

Pomáhám jed­not­liv­cům k od­kry­tí a for­mu­lo­vá­ní je­jich ta­len­tů a kvalit, a při ře­še­ní ob­tíž­ných pra­cov­ních si­tu­a­cí. 

Firmám pomáhám nastavit kvalitní HR procesy, propojit HR jako partnera s ostatními odděleními nebo řídit HR projekty.

Nabízím i kariérní koučink pro manažery pro  efektivní vedení týmů, zvyšování výkonu a pro rozvoj silných stránek.

Ve vol­ném čase se ne­chá­vám po­hl­tit umě­ním, pří­ro­dou a svojí ro­di­nou.

 

Propojme se na linkedin

S čím mohu pomoci?

pošlete mi zadání 

Skype ∴ Whatsapp ∴ Zoom
+420 731272304
marta.nesbitt@gmail.com

Marta Nesbitt

HR projekty a kariérní koučink

Vedení HR projektů, mentoring, HR kurzy a školení, kariérní poradenství, koučink